روز خبرنگار شادباش🌺🌺

👈خبرهایتان درخشیدن واقعیت و گفتن مشکلات افرادی  است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. 

روز خبرنگار شادباش🌺🌺

■روز خبرنگار را
به فعالان خبر و اطلاع رسانی
شبکه های مجازی 
که بصورت مستقل فعالیت میکنند 
نیز شادباش می گوییم ...🙏👏

#روز_خبرنگار
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
#شورای_ششم 
#تفت_شهری_برای_همه 
#پایگاه_مقاومت_بسبج_اداری_حضرت_مهدی_شهرداری_تفت 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت