با شروع فصل تابستان انجام می شود

سم پاشی فضای سبز تفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، با شروع فصل تابستان و بروز آفات مختلف عملیات سمپاشی فضای سبز در روز های آتی انجام خواهد شد.
مسئول واحد فضای سبز شهرداری گفت: در این ایام همه ساله شاهد آفات برگ خوار و سوسک سرشاخه خوار رزاسه در درختان نارون و همچنین آفات کرم ریشه خوار نظیر پلی فیلا و راب در چمن کاری ها هستیم که لازم است مبارزه شیمیایی گردد.
به گفته سید رضا جعفری: عملیات سمپاشی از اول تیرماه تا نیمه این ماه از ساعت 21 تا 4 صبح انجام می شود.
وی افزود: این عملیات بیشتر در خیابان های امام خمینی(ره)، شهدا، 22 بهمن، 12 بهمن و طالقانی بخاطر وجود درختان نارون به اضافه تمامی بوستان ها انجام خواهد شد.
از ساکنان محترم این مناطق خواهشمندیم در صورت مشاهده سمپاشی از استنشاق آن خودداری نموده و پنجره های خود را ببندند. عابرین محترم نیز مسیرهای جانبی را برای تردد انتخاب نمایند.