🌹🌹🌹🌹امام حسین(ع) و یاران وفادارش با تیغ جهل و ناآگاهی به شهادت رسیدند/ یا حسین شهید

یا حسین شهید

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر #شورای_ششم #باغشهر_کویر

 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت .