​ روابط عمومی شهرداری باغشهرتفت در تبیین رسیده ی شهروندان مبنی بر نقص وسیله ی بازی کودکان و شکسته شدن پیچ سرسره در کانال تفت آنلاین : ​

📌پیگیری نظارت بر ایمنی وسایل و محوطه ی بازی کودکان

👤 🔺 پس از مشاهده ی خبر، تعمیرکار به محل محوطه بازی کودکان شهرک اعزام تا ضمن ارزیابی،وسایل ایمنی لازم را پیش‌بینی و رفع خرابی نماید.

🔺فضای سبز این بوستان نیز در برنامه ی مناسبی سازی واحد فضای سبز پیش بینی شده و به محض کاهش دمای هوا اقدام به درختکاری خواهد شد.

🔺برنامه ریزی لازم این برای رصد، تعمیر و تعویض وسایل بازی کودکان در حال انجام است.

🔺بوستان بانوان در مرحله ی کاشت درخت و گلکاری قرار داشته و به محض مساعد شدن زمان کاشت، واحد فضای سبز اقدام به طراحی و کاشت درختان‌مناسب و گل کاری آن خواهد نمود.

🔺از اطلاع رسانی کانال و پیگیری شهروند محترم، سپاسگزاری می شود.

#شورای_ششم #باغشهر_کویر #واحد_فضای_سبز #شهر_همدلی

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت